Demokrativecka på Hammarö 20-27 september

Sveriges demokrati fyller 100 år 2021 och i Hammarö uppmärksammar vi, i samverkan med länets kommuner, Länsstyrelsens Värmland, Region Värmland och andra aktörer i Värmland, en gemensam demokrativecka den 20 september – 26 september. Ett år före de allmänna valen 2022.

Mikrofon i förgrunden mot åhörare

Det här händer på Hammarö under demokrativeckan 

Tävling- Vad händer om vår demokrati går förlorad?

Du som är mellan 12 -20 år och bor på Hammarö är välkommen att delta i en tävling på temat "Om demokratin går förlorad". Vi vill att du ger din skildring på vad som skulle kunna hända om vi plötsligt inte har någon demokrati kvar i Sverige. Du kan skriva en novell, dikt eller varför inte göra en film eller skapa något bildmässigt? Läs mer om tävlingen och reglerna på länken här nedan.


Länk till tävling "Om demokratin går förlorad". 

Tipspromenad med tema Demokrati 

Söndag 26 september -2 oktober 
Plats: Kilenegården, via Friluftsfrämjandet


Länk till Kilenegården
Länk till friluftsfrämjandet Hammarö

Hammarö bibliotek 

Denna vecka har Hammarö bibliotek fokus på demokrati, det kommer finnas möjlighet att ta del av en utställning med bokbord och samtalskort om demokrati ”Vi måste prata”. För de yngre finns det även möjlighet att låna Bamsetidningar som på ett kul och enkelt sätt tar upp ämnet demokrati.


Länk till Hammarö bibliotek

Vår demokrati i skolan

Under veckan kommer våra elever i skolan att få föreläsningar och undervisning på temat demokrati. Detta kommer ni kunna ta del av och läsa om på hammaro.se 

Övrigt att ta del av

Testa dina demokratikunskaper på vardemokrati.se

Utmana dig själv eller en kompis/kollega på quiz om demokrati. Ni kan välja ett enklare eller svårare quiz beroende på hur stor utmaning ni vill ha. Lycka till!
Länk till demokratiquiz-enkalre frågor
Länk till demokratiquiz- svårare frågor

Samtala om demokrati- beställ samtalskort 

Vill du få inspiration till samtal så finns det möjlighet att beställa samtalskort med tema demokrati. Samtalskorten, som kan användas av alla, ska stärka kunskapen och engagemanget kring demokratins betydelse för samhället. Korten lyfter också frågor kring demokrati i vardagslivet. 

Läs mer och beställ kort här: Samtalskort — Vi måste prata (vimasteprata.org)

Demokrativeckan i Värmland

Det händer massor med aktiviteter runt om i Värmland under demokrativeckan. På länken här nedna kan du ta del av veckans program.


Program för demokrativeckan 2021 Värmland


Om Demokrativeckan

Syftet med demokrativeckan är att på bred front uppmärksamma demokrati och mänskliga rättigheter på angelägna teman. För i år är det hundra år sedan Sverige blev en demokrati med allmän och lika rösträtt. Det firar Sveriges riksdag genom att levandegöra historien och lyfta olika tankar om demokrati idag och i framtiden. Jubileumsåren som Riksdagen utlystes firar under 2018-2022 och drivs av Kommittén Demokrati 100 år. 

Kommittén Demokratin 100 år har i uppdrag att under åren 2018 – 2021 genomföra insatser för en stark demokrati. De har bland annat tagit fram en deklaration för en stark demokrati som myndigheter, civilsamhälle och andra aktörer har fått skriva under. 

Fredag 23 oktober 2020 hölls en demokratisignering i Värmland. Länets 16 kommuner, Region Värmland och Länsstyrelsen Värmland undertecknade Deklaration för en stark demokrati. Varje underskrift av deklarationen är en manifestation för demokratin och de åtaganden som görs nu ska omsättas till konkreta aktiviteter. Se deklaration för Hammarö kommun. 

Länets 16 kommuner, Region Värmland och Länsstyrelsen Värmland har valt att göra en gemensam demokratisatsning med utgångspunkt i att:

  • Sträva efter att alla i Värmland kommer till tals, oavsett vem man är och var man lever.
  • Arbeta för att fler vill delta aktivt och stå upp för demokratin, med särskilt fokus på unga och utrikesfödda.
  • Bidra till ett samtalsklimat och en tillitsfull kultur som kännetecknas av öppenhet, medmänsklighet och respekt för andra människor.

 
Utifrån detta har länets kommuner, Länsstyrelsens Värmland, Region Värmland och andra aktörer i Värmland skapa en gemensam demokrativecka som går av stapeln den 20 september – 26 september. All regional information utgår från Värmlands hemsida. 
Läs mer på demokrativarmland.se

Vår demokrati värd att värna varje dag- se en kort film

Se en kort film om vår deklaration
Se fler filmer om demokrati på vardemokrati.se

Sidan uppdaterad: 2021-09-20