Bildningsnämnden 25 januari

Nu finns justerat protokoll från bildningsnämndens sammanträde  den 25 januari 2022 för dig att ta del av.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben.

Här hittar du alla handlingar

Sidan uppdaterad: 2022-05-06