Servicenämndens arbetsutskott*

När:
1 juni 13:00 - 16:00
Plats:
Planrummet