Socialnämndens arbetsutskott*

När:
14 juni 13:00 - 17:00
Plats:
Planrummet