Sammanträdesplanering

Bildningsnämndens arbetsutskott kl 08:30* 

* Sammanträdet är inte öppet för allmänheten