Revisionskonsulter

Revisorerna biträds i sitt granskningsarbete av sakkunniga konsulter som de själva väljer. Omfattning och inriktning på de sakkunnigas insatser styrs av kommunens revisorer genom avtal, revisionsplanering och genom löpande kontakter och avstämningar. 
Valet av sakkunniga konsulter görs genom upphandling och för närvarande anlitas KPMG i Karlstad för revisionstjänster.  

Kontakt

Här finns kontaktuppgifter för mer information.
Läs mer
Sidan uppdaterad: 2020-12-15