Socialnämnden 22 september

22 september 2022

Nu finns justerat protokoll från socialnämndens sammanträde 22 september 2022 att ta del av.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben.
Här hittar du alla handlingar

Sidan uppdaterad: 2022-09-22