Socialnämnd 17 november

17 november 2022

Nu finns justerat protokoll från socialnämndens sammanträde 17 november 2022 att ta del av.

Sammanträdeshandlingar som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben.

Här hittar du alla handlingar

Sidan uppdaterad: 2022-11-17