Socialnämnd 17 maj

17 maj 2023

Under dagens sammanträde beslutade socialnämnden bland annat om följande: Uppföljning av riktlinjer äldreomsorgen 2023 och Uppdrag att utreda möjligheten till biståndsbedömt trygghetsboende.

Uppföljning av riktlinjer äldreomsorg 2023
Socialförvaltningen har gjort en översyn av riktlinjer för handläggning av ärenden inom socialtjänstens äldreomsorg. Riktlinjer utgör ett komplement till gällande lagstiftning, rättspraxis och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd med flera. De anknyter också till andra övergripande dokument och regelverk som gäller inom området.

Beslut
Socialnämnden antar reviderade riktlinjer för handläggning inom socialtjänstens äldreomsorg.

Handläggare; Merle Thorängen, ärendehandledare ÄO
tel. 054-51 53 18

Uppdrag utreda möjligheten till biståndsbedömt trygghetsboende
Socialförvaltningen har enligt uppdrag utrett och beskrivit de för och nackdelar det innebär att omvandla nuvarande trygghetsboende men också beskrivit för och nackdelar med ett biståndsbedömt trygghetsboende. Utredningen är ett underlag för socialnämnden att fatta beslut om hur vida socialförvaltningen ska fortsätta arbetet för ett biståndsbedömt trygghetsboende som en boendeform.

Beslut
Socialnämnden beslutar att ge socialförvaltningen uppdrag att inom ramen för Plan för seniorer kartlägga framtidens bostadsbehov och bostadsmöjligheter.

Dnr 2023/31
Handläggare Evelina Wigstrand verksamhetschef
tel. 054-29 21 95

 

Här kan du läsa samtliga handlingar och protokoll

Sidan uppdaterad: 2023-05-23