Servicenämnden 23 augusti

23 augusti 2023

Servicenämnden fattade vid dagens sammanträde beslut om att godkänna ett projektdirektiv för nytt vattentorn.

Utredning av ny placering av vattentorn
Vattenreningsverket på Sörmon utanför Karlstad förser idag både Karlstad och Hammarö kommun med dricksvatten. Till Hammarö går två större huvudledningar, en markförlagd ledning över Vidön och en sjöledning som ansluter mot markförlagd ledning vid Bärstad.

Som en följd av ett tillägg till gällande avtal mellan Karlstad och Hammarö kommun angående dricksvattenförsörjning från 2019 har Karlstad ställt krav på Hammarö att utreda, projektera och bygga en drickvattenreservoar. Bakgrunden är att Hammarö kommun ska skapa en egen reservvolym för dricksvatten att nyttja vid förbrukningstopparna.

Beslut
Servicenämnden beslutar att godkänna projektdirektiv för ny vattenreservoar, i form av högreservoar (vattentorn) på samma plats som befintligt vattentorn.

 Här hittar du alla handlingar från servicenämndens möte den 23 augusti

Sidan uppdaterad: 2023-08-23