Servicenämnden 14 december

14 december 2022

Nu finns ett justerat protokoll från servicenämndens sammanträde den 14 december 2022 att ta del av.

Nu finns justerat protokoll från servicenämndens sammanträde den 16 november 2022 att ta del av.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben.

Sidan uppdaterad: 2022-12-14