Servicenämnden 16 november

21 november 2022

Nu finns ett justerat protokoll från servicenämndens sammanträde den 16 november 2022 att ta del av.

Nu finns justerat protokoll från servicenämndens sammanträde den 16 november 2022 att ta del av.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben.

Sidan uppdaterad: 2022-11-21