Beslut gällande Sätterstrands badhus

9 mars 2023

Sätterstrands badhus på Hammarö har tillfälligt varit stängd sedan november då en vattenläcka upptäckts. Idag beslutade servicenämnden utifrån den utredning som gjorts att stänga anläggningen för gott.

Badhuset

- Den utredning som gjorts visar flera olika möjligheter gällande reparation och ny gjutning av bassäng. Men i och med anläggningens ålder finns inga garantier för att dessa åtgärder håller eller hur höga kostnaderna skulle bli. Därför ser vi inget annat alternativ än att avveckla anläggningen, berättar Lars Elfstrand, förvaltningschef på serviceförvaltningen.

För kommunens medborgare så innebär beslutet att allmänhetens bad stängs permanent och att all övrig verksamhet och bokningar som bedrivits på platsen sägs upp. Beslutet innebär också att den privata simskola som tidigare har erbjudits i badhuset läggs ner och inte längre kommer att erbjudas mer än den simskola som kommunen tillhandahåller utomhus under sommaren.

Beslutet innebär också att bildningsförvaltningen som sedan nedstängningen bedrivit tillfällig simundervisning i Vålberg och Grums badhus får i uppdrag att se över hur simundervisningen ska bedrivas fortsättningsvis.

Servicenämnden beslutade även att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med ett äskande om medel för att genomföra rivning av befintligt badhus.

Sidan uppdaterad: 2023-03-09