Miljö- och byggnadsnämnden 14 mars

14 mars 2023

Miljö- och byggnadsnämnden fattade vid dagens sammanträde beslut om kontrollplan för strandsbadvatten 2023.

Kontrollplan för strandbadvatten 2023
Varje år ska miljö- och byggnadsnämnden fastställa en kontrollplan för provtagning av de badvatten som klassats som EU-bad enligt badvattenförordningen (2008:218).

Kontrollplanen ska rapporteras till Havs- och vattenmyndighetens datavärd Badplatsen, senast den 30 april varje år.

För de bad som inte klassas som EU-bad rekommenderas samma rutiner vad det gäller provtagningsfrekvens, provtagningsparametrar, bedömning och information till allmänheten.

Provtagningen 2023 ska ske veckorna 24, 28 och 32.

Beslut: Miljö- och byggnadsnämnden fastställer förslaget till kontrollplan för 2023.

Mbn M-2023-145, handläggare Catarina Östlund

Här hittar du alla handlingar från miljö- och byggnadsnämndens möte den 14 mars 

Sidan uppdaterad: 2023-03-14