Kartläggning av Lillängsskolan F-6 och Mörmoskolan F-6

20 november 2023

Bildningsförvaltningen och Serviceförvaltningen har fått i uppdrag av den politiska majoriteten i Hammarö kommun att ta fram underlag som kartlägger nuvarande och framtida behov av skolorna Lillängsskolan F-6 och Mörmoskolan F-6. Tanken är att underlaget ska leda fram till ett långsiktigt inriktningsbeslut huruvida de båda skolorna ska finnas kvar och eventuella renoverings-och nybyggnadsbehov.

Hammarö växer och är den snabbast växande kommunen i Värmland sett till befolkningsökning. Under de senaste fem åren har inte mindre än två nya förskolor och två nya grundskolor byggts tillsammans med två högstadieskolor som är under byggnadsfas. Näst på tur är att se över skolorna i centrala Skoghall nämligen Lillängsskolan F-6 och Mörmoskolan F-6.

- Båda skolorna är gamla och i behov av framtida åtgärder. Lillängsskolan är byggd 1956 och Mörmoskolan är byggd 1963, båda med olika renoveringar och tillbyggnader som gjorts fram tills idag. Tanken genom den här kartläggningen är att kunna fatta ett inriktningsbeslut huruvida vilka åtgärder som behövs och om vi ska ha båda skolorna kvar eller om det vore bättre med en sammanslagning, säger Solweig Gard, kommunstyrelsens ordförande.

Plan för framtiden

Även om kartläggningen görs nu så handlar det inte om några snabba förändringar.

- Mindre åtgärder kan behöva göras tidigare men det viktiga i sammanhanget är att vi är eniga i hur vi tänker framåt så att det finns en plan att verkställa när det blir aktuellt. Målet är inte att detta ska ske nu utan det kan lika gärna ske om 5 år beroende på vad kartläggningen visar, säger Solweig Gard.

Inriktningsbeslut om en eller två F-6 skolor i centrala Skoghall

Skolorna kommer att utredas var för sig för att bedöma nuvarande skick samt möjligheter till vidareutveckling. I beaktande måste även tas gällande framtida elevkapacitet, utrymme för skolgård, matsal och idrottshall med mera.

- Vi kommer att lyssna både till bildningsförvaltningens bedömning som handlar om förutsättningarna för verksamheten samt serviceförvaltningens bedömning av själva fastigheterna och markområdena för att kunna se vilka möjligheter som finns. Samtliga partier kommer att få samma genomgång och sedan kommer ärendet att tas upp i kommunstyrelsen med chans att ställa ytterligare frågor. Förhoppningen är därefter att kunna fastställa ett inriktningsbeslut för om vi tänker oss en eller två skolor framåt i början av nästa år, säger Solweig Gard avslutningsvis.

Kommunstyrelsen beslutade under sitt sammanträde den 20 november att ge kommundirektören i uppdrag att utreda frågan. Ärendet ska därefter slutredovisas till kommunstyrelsens sammanträde i april 2024.

Sidan uppdaterad: 2023-11-20