Bildningsnämndens protokoll 9 november

11 november 2021

Nu finns justerat protokoll från bildningsnämndens sammanträde 9 november 2021 för dig att ta del av. Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben.

Sidan uppdaterad: 2021-11-16