Bildningsnämnden 23 januari

23 januari 2024

Under dagens sammanträde beslutade bildningsnämnden om Samverkansstruktur för gymnasie- och vuxenutbildning.

Samverkansstruktur gymnasie- och vuxenutbildning
Utifrån ny lagstiftning föreslås en samverkansstruktur för gymnasieutbildning och vuxenutbildning i länet. Det krävs att minst tre kommuner ska ingå primärsamverkansavtal, där samverkan ska ske gällande planering, dimensionering och utbildningsutbud i gymnasieskolan och yrkesinriktad utbildning i den kommunala vuxenutbildningen. 
Slutligt beslut fattas av kommunfullmäktige.

Beslut
Bildningsnämnden beslutar att:

1.  Samverkansstruktur för gymnasie- och vuxenutbildning i Värmland godkänns.

2.  Hammarö kommun tecknar primärt samverkansavtal med Karlstad kommun, Grums kommun, Kils kommun och Forshaga kommun.

3. Hammarö kommun tecknar sekundärt samverkansavtal med samtliga kommuner i Värmlands län.

Här kan du läsa samtliga handlingar och protokoll från dagens sammanträde.

Sidan uppdaterad: 2024-01-23