Bildningsnämnden 22 augusti

22 augusti 2023

Under dagens sammanträde beslutade bildningsnämnden bland annat om avveckling av två förskoleavdelningar.

Avveckling av förskoleavdelningarn
Bildningsnämnden behöver utifrån den sänkta budgetramen som kommunfullmäktige beslutade om den 24 juni 2023 vidta åtgärder för att komma i ram. För Bildningsnämnden medför det bland annat att förskolan påverkas.  Inom förskolan minskar budgeten med 3,3 mkr, vilket innebär att två avdelningar behöver avvecklas.

Beslut 
Bildningsnämnden beslutar att avveckla Sikvägensförskola.

Här kan du läsa samtliga handlingar och protokoll från dagens bildningsnämnd.

Sidan uppdaterad: 2023-08-23