Bildningsnämnden 13 december

13 december 2022

Nu finns justerat protokoll från bildningsnämndens sammanträde 13 december 2022 att ta del av.

Sammanträdeshandlingar som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben.

Här hittar du alla handlingar

Sidan uppdaterad: 2022-12-13