Kommunfullmäktige har nu valt ordföranden och ledamöter/ersättare till kommunens nämnder och styrelse

23 december 2022

På måndagens kommunfullmäktige togs beslut om vilka ordföranden, ledamöter och ersättare som ska sitta i kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder för mandatperioden 2023-2026. Här kan du läsa vilka de nya ordföranden är i de fem största nämnderna. För dig som vill läsa om kommunfullmäktiges övriga val och andra ärenden som hanterades på sammanträdet den 19 december finns också ett justerat protokoll att ta del av.

Kommunstyrelsen

Ordförande Solweig Gard (S), 1:e vice ordförande Svante Nylund (V) och 2:e vice ordförande Bosse Henriksson (M)

Socialnämnden 

Ordförande Margareta Ivarsson (C), 1:e vice ordförande Peter Berglund (S) och 2:e vice ordförande Petra Weström (KD)

Bildningsnämnden 

Ordförande Anders Englund (S), 1:e vice ordförande Britt Zetterberg Bagge (MP) och 2:e vice ordförande Ammi Gull (M)

Servicenämnden 

Ordförande Therese Wall (S), 1:e vice ordförande Dag Ohlsson (C) och 2:e vice ordförande Ola Jonsson (M) 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Ordförande Jens Meyer (MP), 1:e vice ordförande Erik Gustavsson (S) och  2:e vice ordförande Magnus Erikson (KD)

Länk till protokollet

Sidan uppdaterad: 2022-12-27