Beslut i korthet kommunfullmäktige april

28 april 2022

Nu finns justerat protokoll med tillhörande beslutsunderlag från kommunfullmäktige 25 april att ta del av.

Här finns protokoll och handlingar från mötet:

Protokoll

Sidan uppdaterad: 2022-04-29