Kommunfullmäktige har antagit en strategisk lokalförsörjningsplan för Hammarö kommun

27 mars 2024

På måndagens kommunfullmäktigesammanträde antogs en strategisk lokalförsörjningsplan för Hammarö kommun. Syftet med planen är att ge förutsättningar för att planera och strukturera kommunens samlade lokalbehov på kort och lång sikt. Samtliga nämnders prioriterade behov av lokaler från idag och de kommande 10 åren finns beskrivna tillsammans med åtgärdsförslag utifrån verksamhetsperspektiv och teknisk status. Planen ska utgöra ett underlag inför långsiktig budget- och investeringsplanering för kommunens samlade lokalbehov.

Kommunfullmäktiges första allmänpolitiska debatt

På måndagens kommunfullmäktige hölls också den första så kallade allmänpolitiska debatten. Alla fullmäktiges ledamöter hade möjlighet att framföra respektive partis ståndpunkt för hur kommunen bäst bör arbeta med miljö- och klimatfrågor. Om du vill lyssna på debatten finns ljudet upplagt via kommunens Youtube-kanal. 

Handlingar och protokoll med alla beslut från måndagens fullmäktige finns här:

Protokoll och handlingar 

Sidan uppdaterad: 2024-03-27