Kommunfullmäktige 28  november

1 december 2022

På kommunfullmäktiges sammanträde den 28 november togs bland annat beslut om att den kommunala utdebiteringen, det vill säga skattesatsen, för 2023 ska sänkas med 20 öre. Det här ger en ny skattesats på 22,92 kronor för år 2023.

Nya föreskrifter om avfallshantering och ny renhållningstaxa från 1 januari 2023

Ett annat ärende som kommunfullmäktige fattade beslut om var att anta nya föreskrifter om avfallshantering. Föreskrifterna träder i kraft 1 januari 2023 och innebär att sortering av matavfall kommer införas, något som även påverkar renhållningstaxan. En ny taxa börjar gälla från 1 januari 2023. 

Här kan du läsa protokoll med samtliga beslut från måndagens kommunfullmäktige med det tillhörande beslutsunderlaget

Sidan uppdaterad: 2022-12-01