Kommunfullmäktige under 2022

Här nedan kan du ta del av planerade sammanträden för Hammarö kommuns kommunfullmäktige under 2022.

31 januari

__

21 februari

__

 

28 mars 

 • Instruktion till årsstämma Mittnät AB

25 april

 • Instruktion till årsstämma Hammarö Energi AB
 • Instruktion till årsstämma AB Hammaröbostäder
 • Årsredovisning Hammarö kommun 2021
 • Beslut om ansvarsfrihet för 2021 års förvaltning
 • Redovisning, obesvarade motioner

 

20 juni

 • Budget och kommunfullmäktiges mål 2023
 • Beslut om utdebitering (skatt)
 • Ekonomisk uppföljning per 30 april 2022

 

29 augusti

 __

 

26 september

 • Kommunfullmäktiges sammanträdestider 2023

 

24 oktober

 • Delårsrapport per 31 augusti
 • Redovisning, obesvarade motioner


19 december

 • Lån och borgen 2023
Sidan uppdaterad: 2022-01-03