Kommunfullmäktige under 2021

Här nedan kan du ta del av planerade sammanträden för Hammarö kommuns kommunfullmäktige under 2021.

25 januari

__

22 februari

Inställt

29 mars 

 • Instruktion till årsstämma Mittnät AB

26 april

 • Instruktion till årsstämma Hammarö Energi AB
 • Instruktion till årsstämma AB Hammaröbostäder
 • Årsredovisning Hammarö kommun 2020
 • Beslut om ansvarsfrihet för 2020 års förvaltning
 • Redovisning, obesvarade motioner

 

24 maj

 __

 

21 juni

 • Budget och kommunfullmäktiges mål 2022
 • Beslut om utdebitering (skatt)
 • Ekonomisk uppföljning per 30 april 2021

 

30 augusti

 __

 

27 september

 • Kommunfullmäktiges sammanträdestider 2022

 

25 oktober

 • Delårsrapport per 31 augusti
 • Redovisning, obesvarade motioner

 

29 november

__


December

 • Lån och borgen 2022
Sidan uppdaterad: 2021-04-12