Kommunfullmäktige under 2022

Här nedan kan du ta del av planerade sammanträden för Hammarö kommuns kommunfullmäktige under 2023.

30 januari

__

20 februari

__

 

27 mars 

 • Instruktion till årsstämma Mittnät AB

24 april

 • Instruktion till årsstämma Hammarö Energi AB
 • Instruktion till årsstämma AB Hammaröbostäder
 • Årsredovisning Hammarö kommun 2022
 • Beslut om ansvarsfrihet för 2022 års förvaltning
 • Redovisning, obesvarade motioner

 

19 juni

 • Budget och kommunfullmäktiges mål 2024
 • Beslut om utdebitering (skatt) för 2024
 • Ekonomisk uppföljning per 30 april 2023
 • Revisionens budget för 2024

 

28 augusti

 __

 

25 september

 • Kommunfullmäktiges sammanträdestider 2024

 

23 oktober

 • Delårsrapport per 31 augusti
 • Redovisning, obesvarade motioner

 

27 november


18 december

 • Lån och borgen 2024
Sidan uppdaterad: 2023-01-09