Förslag till Hammarö kommun

Vem får framföra ”Förslag till Hammarö kommun”?

Alla som är folkbokförda i Hammarö - det finns alltså ingen åldersgräns och även barn och ungdomar är välkomna att lämna förslag.                  

Vad kan förslaget handla om?

Ett förslag till Hammarö kommun ska handla om frågor som kommunen har ansvar för, men får inte handla om personärenden eller myndighetsutövning mot enskild. Inte heller får förslaget ha exempelvis en rasistisk eller odemokratisk innebörd eller strida mot någon lag eller författning. Det bör utmynna i ett konkret förslag.

Vilka krav ställs på ett ”Förslag till Hammarö kommun”?

Förslaget ska vara skriftligt, vara undertecknat samt försett med namnförtydligande, adress och telefon samt tydligt märkt ”Förslag till Hammarö kommun”. Det är inget som hindrar att flera personer står bakom ett förslag. Ditt förslag skickar du till:
Hammarö kommun
Kommunstyrelsens kontor
Box 26
663 21 Skoghall

Hur är beslutsgången?

Kommunstyrelsens kontor ser till att frågan omgående hamnar hos dem som har ansvar för just den fråga som förslaget handlar om. Förslagsställaren får omgående en bekräftelse med ett meddelande om vem inom kommunen som får hand om frågan. Svar på förslagen ska lämnas så snart som möjligt och senast inom tre månader. 

Sidan uppdaterad: 2020-08-06