Medborgardialog

Alla i Hammarö kommun ska kunna påverka. Inte bara genom att gå och rösta vart fjärde år, utan även kunna engagera sig i samhällsfrågor på olika sätt och faktiskt göra skillnad.

Syfte

Syftet med medborgardialog är att kommunen ska få in synpunkter och idéer från Hammaröborna som sedan kan förverkligas i verksamheten. Genom en dialog mellan kommun och medborgare kan vi tillsammans ge förbättrade förutsättningar för alla. De förtroendevalda kan fatta bra beslut som medborgarna känner sig trygga i och på så sätt öka tilliten till kommunen.

Medborgardialog är bra för Hammaröborna då de kan få ökat inflytande att påverka frågor som berör kommunen. Genom detta kan även medborgarna få en ökad kunskap och lära känna kommunens processer, vilket kan skapa en ökad förståelse för hur samhället styrs. Invånarna får även en ökad närhet till de förtroendevalda och lär känna sina politiker.                 

Hammarö kommunen strävar efter en bra dialog med Hammaröborna i syfte att skapa starkare beslutsunderlag i vissa frågor och på så sätt även fatta beslut som stämmer överens med medborgarnas önskemål.  

Sidan uppdaterad: 2020-08-06