Serveringstillstånd

För att servera starköl, vin eller sprit till allmänheten behöver du ett serveringstillstånd, (enligt alkohollagen). Tillstånd behövs oavsett om det gäller ett tillfälligt arrangemang, till exempel en konsert, eller om du behöver ett permanent tillstånd till din restaurang.

invigning_LMH 005.jpg

Typ av ansökan
Stadigvarande serveringtillstånd till allmänheten, till exempel pubar och restauranger. Gäller servering av starköl, vin och starksprit.

Stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap, till exempel festvåningar, föreningar, ordenssällskap och studentkårer. Gäller servering av starköl, vin och starksprit.

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, till exempel serveringstält och festivaler.

Tillfälligt serveringstillstånd till slutna sällskap, till exempel föreningsfester och firmafester.

Om alkohollagen
Alkohollagen syftar till att begränsa alkoholens skadeverkningar och enligt lagen ska alkoholdrycker serveras återhållsamt. Människors hälsa går före ekonomiska intressen i alkohollagstiftningen. Lagen reglerar bland annat handel, tillståndsgivning, tillsyn, återkallelse med mera. När man ansöker om serveringstillstånd görs en bedömning av:

  • Risk för störningar (boende/ordning/trafik med mera)
  • Sökandes lämplighet (kunskap/brottslighet/skulder/ekonomi)
  • Lokalens lämplighet (kök/brandsäkerhet/läge) 


Ansökan
Det är socialnämnden som handlägger och beslutar om tillstånd för servering samt bedriver tillsynen. 

Kontakta alkoholhandläggarna i god tid för att få information om du ska ansöka om serveringsttillstånd. Från det att ansökan är komplett kan det ta upp till åtta veckor att handlägga ett stadigvarande serveringstillstånd och mellan fem till tio dagar för tillfälliga tillstånd till slutna sällskap.

Ansökan skickas till:
Hammarö kommun
Socialförvaltningen
Box 26
663 21 Skoghall

Om man som tillståndsinnehavare bryter mot reglerna kan serveringstillståndet återkallas eller varning meddelas. 

För mer information kan du kontakta alkoholhandläggare: 
Per-Magnus Hassel
per-magnus.hassel@hammaro.se
Telefon: 054 - 51 53 63

Sidan uppdaterad: 2021-06-07