Kostnadsfria digitala utbildningar för värmländska företag

9 september 2021

Compare erbjuder under hösten kostnadsfria utbildningar för företag i Värmland som vill öka sina anställdas digitala kompetens. Utbildningarna ingår i projektet Den Digitala Förflyttningen och är finansierade av Europeiska socialfonden.

Fyra personer sitter bredvid varandra och kollar i en dator

Den digitala förflyttningen

Under hösten erbjuds företag/företagare i hela Värmland att höja den digitala kompetensen inom företaget genom det kostnadsfria projektet Den Digitala Förflyttningen. Projektet är finansierat av Europeiska socialfonden och sker i samarbete med Technigo och The Yes Way.

Som deltagare kan du själv välja spår beroende på dina förkunskaper och du kan t.ex. lära dig mer om; digital marknadsföring och försäljning, att jobba tillsammans digitalt, innovationsledning och UX design.

Utbildningskonceptet innebär både att deltagarna får en digital coach inom ämnet de vill lära sig mer om, och att de integrerat får utveckla sin kunskap och medvetenhet inom horisontella principer (jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet) och hållbarhet.

Utbildningarna startar den 4 oktober 2021 och det finns begränsat antal platser. Sista anmälan är den 27 september.

Läs mer och anmäl dig på compare.se

Sidan uppdaterad: 2021-09-09