Energimyndigheten söker företag som behöver finansiering till utveckling av framtidens energi- och klimatsmarta lösningar

17 januari 2023

Energimyndigheten stödjer innovationsutveckling (tjänster, lösningar och produkter) som ett led i att möjliggöra och påskynda kommersialiseringstakten hos företag.

Just nu finns tre möjligheter till finansiering som kan ge företag bidrag för att utveckla sin affärsidé, testa sin lösning med kund och demonstrera en lösning.

Vill ni utveckla ert affärskoncept

Vill ni testa och utveckla er lösning med kund?

Större pilot- och demonstrationsprojekt för energi- och klimatomställning 2023

Vill ni delta på ett informationsmöten om Vill ni utveckla ert affärskoncept och Vill ni testa och utveckla er lösning med kund:

Tid: den 24 januari 2023, klockan 13.30-14.30

Var: Teams

Det går också bra att kontakta dem direkt via: 

hallbar.affarsutveckling@energimyndigheten.se

www.energimyndigheten.se

 

Sidan uppdaterad: 2023-01-17