Byggnationer Östra Anneberg och cirkulationsplatser Lövnäsleden

Inför nybyggnationen av bostadsområdet på Östra Anneberg startar nu arbeten med nya cirkulationsplatser, gång- och cykelvägar samt vägar på Lövnäsleden och i Annebergsområdet. Arbetet startar i november 2020 och allt arbete beräknas vara klart under våren/sommaren 2021.

Vägarbete

Tillfällig väg 

Kartbild över Annebergsområdet med den tillfälliga vägen rödmarkerad.

För att trafiken lättare ska ta sig fram då arbetet med cirkulationsplatserna pågår byggs en tillfällig väg längs med Lövnäsleden. Under vecka 47 startar arbetet med den tillfälliga vägen och den beräknas vara klar vecka 49. Hastigheten på vägen blir begränsad och det kommer att finnas skyltar som visar på omledningen.

Befintlig cykelväg

Den befintliga gång- och cykelvägen genom Annebergsområdet kommer att vara öppen som vanligt under den tid byggnationerna pågår. Kommunen kommer under projektets gång se till att trafiken på vägarna i närheten av gång-och cykelvägen är långsamtgående. 

Beskrivning av byggnationer på Anneberg och Lövnäsleden 

Kartbild över byggnationerna på Lövnäsleden och Östra Anneberg.

1. Cirkulationsplatser

Två cirkulationsplatser byggs längs Lövnäsleden, en vid bostadsområdet Rosenlund och en vid bostadsområdet Anneberg. Arbetet med cirkulationsplatserna beräknas starta vecka 49 och vara klara innan årets slut. 
Läs mer om cirkulationsplats Rosenlund i detaljplanen för Hammar 1:6 mfl. Rosenlund.

Läs mer om cirkulationsplats Anneberg i detaljplanen för Östra Anneberg.

2. Gång- och cykelväg Lövnäsleden

En ny gång- och cykelväg byggs längs med Lövnäsleden från Annebergs förskola till cirkulationsplats Rosenlund. På tre ställen kommer gång- och cykelvägen att korsa en bilväg, där hastighetssäkras bilvägen med gupp. Vid Annebergs förskola kommer även en gång-och cykelväg att dras söder om bilvägen för att fotgängare och cyklister på väg till förskolan ska slippa korsa bilvägen. Den nya gång- och cykelvägen beräknas vara klar februari/mars 2021.
Läs mer om gång- och cykelvägen i detaljplanen för Östra Anneberg.

3. Gång- och cykelväg Annebergsvägen

En ny gång- och cykelväg byggs längs Annebergsvägen. Hastigheten begränsas på Annebergsvägen då arbetet pågår. Gång- och cykelvägen beräknas vara klar under mars/april 2021. 

4. Bostadsområde Anneberg

Nya gator byggs på Östra Anneberg. Det medför också att olika ledningsarbeten utförs. Arbetet med gatorna beräknas vara klart under maj 2021. Sidan uppdateras med startdatum längre fram.
Läs mer om vägarbetet i detaljplanen för Östra Anneberg.

5. Infartsväg Annebergs förskola

Under vecka 48 sker ett arbete med belysningsfundament och kabelrör längs infartsvägen samt inne på byggområdet längs vägen/cykelbanan. Under vecka 49-50 ska infartsvägen jämnas av och justeras samt asfalteras med ett första lager.

Obs! Tidsplanerna bygger på att vädret tillåter byggnation. I annat fall kan sluttiderna komma att flyttas fram.

Vill du ha löpande uppdateringar om byggnationerna?

Då kan du prenumerera på nyheterna genom att registrera dig med din mailadress uppe i högra hörnet. När du gjort det kommer du alltid få den senaste informationen direkt till din inkorg.

Kontakt

Vid frågor och funderingar vänd dig projektledare Lars-Åke Tärnbro:
Tel. 054-51 55 59

Sidan uppdaterad: 2020-12-28