Kvarteret Lunden

Bostadsområdet Lunden ligger i direkt anslutning väster om Skoghalls centrum. Området består av 14 stycken tvåvåningshus med fyra lägenheter i varje. I vissa hus är delar av vindsvåningen inredd, från början avsedd som sovplats vid skiftarbete. Byggnaderna uppfördes under en kort period från år 1914 i samband med att verksamheten vid Årås fabrik flyttades till Skoghall efter en brand. Området kom därför att kallas Kolonien eller Åråskolonien. Det utgör ett stycke kulturhistoria från ett typiskt brukssamhälle i början av 1900-talet, väl bevarat i sin struktur men kraftigt förvanskat avseende byggnadernas utseende.

Kvarteret Lunden som husen ser ut efter renoveringen.
Kvarteret Lunden, som husen ser ut efter renoveringen.

De tre hustyper som finns i området speglar även det tidiga 1900-talets dynamiska arkitekturhistoria väl, från sekelskiftets finlemmade snickerier via 10-talets materialrealism till den annalkande 20-talsklacisismen. 

Lunden omfattas sedan år 2001 av en detaljplan med krav på att underhåll ska ske med ursprungliga material och kulörer. En antikvarisk utredning har gjorts år 2013 och den ligger till grund för detta åtgärdsprogram.

Projektet utförs som en partnering med Skanska som totalentreprenör i byggskedet.

I projektet utförs:

  • renovering av tak och utbyte till takpannor av lertegel
  • tilläggsisolering av yttervägg samt byte av träfasad till ramsågad panel. Målas faluröd i en lite ljusare kulör mer lik den äldre nyansen. Alla vita detaljer målas med linoljefärg.
  • Byte av fönster till spröjsade treglas som öppnas utåt för att utseendet ska vara så nära ursprunget som möjligt.
  • Nya ytterdörrar
  • Renovering av farstukvistar som är i behov av nya pelare med mera. Nya trappor och räcken samt nya spröjsade glas.
  • Invändig isolering i tak i plan 2 mot kallvind.
  • Ny till- och frånluftsventilation i varje lägenhet med återvinning.
  • Utbyte av vatten- och avloppsstam till köksbänk i resp. lägenhet.
  • Utbyte av merparten av elsystemet i lägenheterna, så att alla lägenheter får ny elcentral med jordfelsbrytare och alla uttag är jordade.

 

Tidsplan

Etapp 1: Bruksgatan 10, start dec-17 klart april-18
Etapp 2: Bruksgatan 12, 14, 16, start april-18 klart dec-18
Etapp 3: Gärdesgatan 1, 3, 5, 7, start dec-18 klart ca. nov-19
Etapp 4: Gärdesgatan 9, 11, 13 och Bruksgatan 4, 6, 8. 
Klart våren 2021.

Sidan uppdaterad: 2020-10-27