Idrottshallarna på Hammarlunden

Skiss Hammarlunden idrottshall

För att klara skolans behov av idrott och hälsa, och samtidigt bibehålla en så bra utemiljö som möjligt, har vi byggt två sammanhängande idrottshallar på Hammarlunden. Det är fullstora hallar som förutom idrottshall även har lokaler för kontor, kansli, café och dans. Hallarna är delbara med ridåvägg för att kunna möjliggöra olika aktiviteter eller grupper på plats samtidigt.

För att främja idrotts- och föreningsverksamheten i kommunen ska hallarna kunna nyttjas även utanför skoltid av föreningar och andra organisationer. Båda hallarna har samma idrotts- och gymnastikutrustning, men den ena hallen är anpassad för handboll och den andra för basket. Båda hallarna har åskådarläktare med plats för 100 respektive 200 personer och det finns också en gemensam cafédel.

Byggnadens innehåll och dess utformning har arbetats fram tillsammans med elever, skolans personal, fackliga, drift, fastighet, lokalvård och med föreningslivet.

Fakta Hall A

 • Fungerar som ersättningsskola och fritids under byggnationen av den nya F6-skolan
 • Återställs till idrottshall under våren 2022
 • Total yta: 1870 kvm plan 1 och 500 kvm plan 2
 • Fullstor idrottshall; 1050 kvm
 • Cafédel
 • Kontorsytor
 • Danssal/rörelserum
 • Anpassad för handboll
 • Läktare för 200 personer

Hall B

 • Total yta: 1650 kvm
 • Fullstor idrottshall, 1050 kvm
 • Föreningskansli
 • Teorisal
 • Utrustad för storbasket
 • Läktare för 100 personer
 • Färdigställs inför skolstart augusti 2020

 

Sidan uppdaterad: 2020-01-27