Hammarö kulturskola blir Hammarö kulturhus

16 november 2023

Kulturskolans nya byggnad kommer att heta "Hammarö kulturhus". Det beslutet togs i kommunstyrelsens arbetsutskott 6 november.

Utomhs, 3D bild av byggnad. I förgrunden grönska. I bakgrunden en större skolbyggnad.

Anledningen till att byggnaden får ett eget namn är för att allmänheten lättare ska kunna identifiera och relatera till kulturskolan. Namnförslaget har stämts av med Hammarö Hembygdsförening och tjänstemän inom bildningsförvaltningen.

Sidan uppdaterad: 2023-11-16