Borrnings- och sprängningsarbete för nya VA-ledningar

6 mars 2024

Med start på måndag 11 mars börjar ett borrnings- och sprängningsarbete inom skolområdet på Hammarlunden 7-9. Det är förberedelser för att kunna dra nya VA-ledningar till den nya skolan.

Kartbild
De blå prickarna markerar området för de nya VA-ledningarna och där det kommer att borras och sprängas med start v. 11.

Borrningarna kommer att pågå under förmiddagarna medan själva sprängningarna kommer att utföras mellan kl. 14-17 på eftermiddagarna.

Arbetet beräknas fortgå april månad ut.

Sidan uppdaterad: 2024-03-06