Rivningsarbete under v.27-31

29 juni 2021

Det har blivit dags att riva den gamla skolbyggnaden på skolområdet vid Götetorp. Under vecka 27-28 kommer rivningsarbetet påbörjas invändigt för att sedan övergå till utvändig rivning under veckorna 29-31. Det kommer att förekomma störande ljud från rivningsarbetet och främst från den exteriöra rivningen. Även ökad byggtrafik till området kommer förekomma då rivningsmassorna ska fraktas bort. Vibrationsmätare är placerade på de hus som anses behöva det.

Sidan uppdaterad: 2021-06-29