Gång -och cykelväg Tynäs

Hammarö kommun kommer genom Sten & Vägarbeten AB att utföra en byggnation av en gång- och cykelväg till Tynäs.

Hammarö kommun kommer genom Sten & Vägarbeten AB att utföra en byggnation av en gång- och cykelväg som kommer ligga i anslutning till bilvägen mot Tynäs (grön sträcka på bilden). Mellan Bärstad och start på gång- och cykelvägen kommer en bygdeväg att anläggas i väntan på ny Tynäsväg (röd sträcka på bilden).

Kommunen planerar att arbetet skall starta under v.42 i form av markförberedande åtgärder. Arbetet väntas vara klart i maj 2022. 

Framkomligheten av vägen kan komma att påverkas helt eller delvis under byggtiden.

Sten och Vägarbeten kommer att etablera sig efter den berörda sträckan och vi ber er att visa hänsyn och förståelse under pågående arbete.

Lars-Åke Tärnbro
Projektledare för Hammarö kommun
lars-ake.tarnbro@hammaro.se
054 - 51 55 59

Nyheter

Det finns inga nyheter.
Sidan uppdaterad: 2021-10-12