Skogsavverkning utmed Lövnäsleden

24 januari 2020

Måndagen den 27 januari, med start efter morgonrusningen ca 9.00, avverkar vi skog vid Hammarlundens skolområde utmed Lövnäsleden. Körfältet närmast skolområdet på Lövnäsleden stängs därför av under arbetet och det kan vara begränsad framkomlighet. TMA-bilar och skyltar finns på plats för att leda trafiken rätt. Även gång- och cykelbanan längs Lövnäsleden påverkas och kommer stängas av korta stunder. Vägvakter finns på plats under tiden trädfällningen pågår. Arbetet beräknas vara klart måndag eftermiddag/kväll.

Sidan uppdaterad: 2020-01-24