Byggnation av lokalgata och VA Rud Dalen

Arbetet med att bygga ny grusväg och VA ledningar i samband med exploatering av detaljplanen för Rud Dalen kommer starta upp under vecka 17 och beräknas vara klart i början av september. För intresserade finns detaljplanen lite längre ner på sidan.

Det är mycket berg i området så sprängning kommer att förekomma. Närbelägna bostäder är förbesiktigade och vibrationsmätare kommer sättas upp på utvalda platser.

Ritning över planerad gata och sträckningar för VA-ledningar hittar ni till höger under "Dokument och filer". 

Kontakt

Lars-Åke Tärnbro, Projektledare
Tel. 054-51 55 59

Nyhetslista

Det finns inga nyheter.
Sidan uppdaterad: 2021-06-03