Kantarellens förskola

Kantarellens förskola består av två avdelningar och ingår i Stjärnhimlens förskoleområde. Verksamheten präglas av personalens engagemang när det gäller miljö och värdegrundsfrågor. Förskolan fick under hösten 2009 Grön Flagg, stiftelsen Håll Sverige Rents miljöutmärkelse anpassad för skola och förskola.

Vår verksamhet utgår från barngruppens intresseområden, barnen har stort inflytande över innehållet och sitt eget lärande i verksamheten. Hos oss utvecklar barnen sin fantasi och kreativitet genom bygg och konstruktion, musik, sång, rörelse, sagor och skapande. Vi pedagoger strävar efter att vara positiva förebilder där vi tillsammans skapar ett klimat där lärande blir lustfyllt och alla ses som viktiga och kompetenta.   

Sidan uppdaterad: 2017-07-24 0 kommentarer

Kommentarer

Skriv en kommentar