Hammarölägret

Hammarölägret är samlingsnamnet på tre olika lägerverksamheter som Hammarö kommun har arrangerat under sommaren.

Badande barn i sjö

Inget Hammaröläger sommaren 2020

Sommaren 2020 anordnar Hammarö kommun inte någon lägerverksamhet. Detta är ett politiskt beslut på grund av de sparkrav kommunen har.

Vi hoppas på att kunna återkomma med kommunal lägerverksamhet i framtiden igen.

Sidan uppdaterad: 2021-01-11