Dagverksamhet för personer med demenssjukdom

Dagverksamheten för personer med demenssjukdom finns på det nya äldreboendet Djupängen. Verksamheten är öppen fem dagar i veckan. Dagverksamheten vänder sig till personer med demenssjukdom som bor i Hammarö kommun. Personen ska bo i eget boende tillsammans med maka/make eller vara ensamboende. Man kan samtidigt ha hjälp av hemtjänst.

Syftet med dagverksamheten är att ge livskvalité genom att:
  • så långt det är möjligt ge en individuell skräddarsydd aktivering i kombination med social samvaro
  • ge mening och innehåll i vardagen och glädje för stunden
  • öka möjligheten till att bromsa en snabb försämring och passivisering i demenssjukdomen
  • öka möjligheten till kvarboende i det egna hemmet
  • ge avlösning och stöd till anhöriga.

Kontakt

Här finns kontaktuppgifter för mer information.
Läs mer
Sidan uppdaterad: 2022-02-17