Anhörigstöd och avlösning

Det skänker både trygghet och glädje att ta hand om en anhörig/närstående som behöver hjälp i vardagen. Att vårda, stödja och hjälpa den man älskar och bryr sig om är både naturligt och känns självklart. Men, vad som till en början verkar hanterbart, kan snart skapa känslor av oro och trötthet.

Man och kvinna i rullstol utomhus.
För att du som vårdar också ska må bra, orka i din situation och känna möjlighet till eget socialt liv, är det viktigt att tidigt förebygga med stödinsatser. Genom anhörigstöd sätts din egen hälsa i fokus, vilket är viktigt i en situation där oftast andras behov kommer i första hand.
 
För att ansöka om avlastande insatser ta kontakt med din biståndshandläggare eller LSS handläggare
 

Är du anhörig och regelbundet vårdar, hjälper eller stödjer en närstående äldre? 

"God vård och omsorg av äldre" är en del av en satsning som kommunen gör för att underlätta för äldre på Hammarö. Projektet riktar sig till dig som är anhörig och vårdar, hjälper eller stöttar en närstående äldre. - Vi vill att den anhörige ska må bra både psykiskt och fysiskt och att de bästa förutsättningarna skapas för att den äldre ska kunna få vara i sin trygga hemmiljö så länge som möjligt, säger Linda Thomas, undersköterska.

Linda har arbetat som undersköterska inom äldreomsorg i nästan 25 år. Under åren har hon träffat många anhöriga som stöttar sin närstående familjemedlem, släkting eller vän.

- Jag ser att det finns ett behov och det är såklart viktigt att vi lyckas fånga och stötta dom på ett bra sätt. Jag tror att det är många som har det tufft.

Genom uppstarten av projektet hoppas Linda få möjligheten att komma i kontakt med anhöriga och ge dom möjligheten att träffa andra som är i samma situation.

- För att kunna ge bra vård med god kvalité måste vi lära känna de äldre och där kan den anhörige hjälpa till genom sin närvaro och stöttning.

 Foto: Linda Thomas, undersköterska vid socialförvaltningen, Hammarö kommun.

Anhörigstödet är till för dig

Anhörigstödet som "God vård och omsorg av äldre" står för är till för dig som anhörig för att du ska kunna vara det stöd du vill och önskar för din närstående. Vilket stöd som kan bli aktuellt för dig beror på dina behov och vilken livssituation du befinner dig i. Anhörigstödet som Linda arbetar med i projektet kommer bland annat ge den anhörige stöttning i relationen med den äldre genom rådgivning och möjlighet till att ställa frågor. 

Anhörigstödet vänder sig till dig som stöttar en person utan demenssjukdom. Närstående till anhörig med demens hänvisas istället till anhörigstöd från Silviasystrarna. Klicka här för att läsa mer om vård vid demens. 

Sidan uppdaterad: 2022-02-16