Kurator för äldre

Region och kommun har gått samman i projektet Nära vård och mot målet att bli Sveriges friskaste kommun 2030. I projektet ingår en kurator med inriktning äldre från 70 år och äldre.

En hand håller på en äldre persons knäppta händer.

Vad gör en kurator?

En kurator träffar personer som önskar stöd, hjälp och råd gällande sin psykiska hälsa. Tillsammans med en kurator kan personen diskutera sin psykiska hälsa och tillsammans arbeta med att finna lösningar som främjar en god psykisk hälsa.

Du kan till exempel få hjälp med:

• Att bryta ofrivillig isolering
• Stöd i att utforska sociala träffpunkter
• Stöd i att skapa goda rutiner som främjar god psykisk och fysisk hälsa
• Samtalsstöd vid kriser och sorg
• Att prata om psykisk hälsa och levnadsvanor

Hembesök

Som äldrekurator kommer Rebecca kunna göra hembesök för de personer som inte har förmågan eller möjligheten att ta sig till vårdcentralen på egen hand. Rebecca kommer även finnas tillgänglig för de äldre som bor på ett särskilt boende i kommunen.

Kostnad

De tre första samtalen är gratis och efter det kostar det 200 kronor per besök. Alla över 85 år går alltid kostnadsfritt.

Sekretess

All personal som arbetar inom hälso- och sjukvård lyder under Offentlighet och sekretesslagen OSL (2009:400).

Kontaktinformation

Rebecca Blomgren, kurator
Telefontider: måndag och tisdag kl. 08.00-09.00
Telefon: 010-831 82 26
Mail: rebecca.blomgren@regionvarmland.se

Kontakt via Vårdcentralen
Vårdcentralen Skoghall, tel. 010-831 84 00
(knappval 5, Samtalsmottagningen)
Besöksadress: Åråsvägen 1, 663 30 Skoghall

 

Sidan uppdaterad: 2023-01-04