Motivation och behandling

Öppenvården erbjuder informationssamtal vid ett tillfälle för att tillsammans göra en första bedömning av hjälpbehov. Vi informerar om de olika behandlingsmöjligheter som kan erbjudas samt vägledning till andra möjligheter och alternativ. Tid för informationssamtal bokas genom att du kontaktar oss via telefon eller mejl enligt kontaktuppgifter här till höger.

Medarbetarsamtal mellan en man och en kvinna

Behandlingsmetoder med olika inriktningar

Individuell samtalsbehandling

Motiverande samtal, MI

MI eller Motiverande samtal är en samtalsmetod som används i rådgivning och behandling för att främja och underlätta motivation och beteendeförändring. MI kan användas i kort rådgivning eller som längre behandlingsmetod.

MET

MET är en metod för att frambringa snabb, motiverad förändring hos personer med alkoholproblem. Metoden bygger på principerna för motiverande samtal. MET används även tillsammans med KBT och MI i kombinationsprogram för ungdomar med alkohol- och narkotikaproblem.

KBT, kognitiv beteendeterapi

KBT syftar generellt till att underlätta för personer att förstå och hantera problematiska tankar, känslor och beteenden samt att skapa mer realistiska och funktionella sådana.

CRA

CRA (Community Reinforcement Approach) är en metod för missbruk eller beroende av alkohol eller narkotika. Behandlingen sker huvudsakligen utanför terapirummet och är uttalat praktisk till sin karaktär. I CRA förstärks förändringen av ett visst beteende genom belöning och utebliven belöning. Det syftar till att lära ut nya beteenden som kan ersätta problembeteenden, att lära ut strategier och öka självständigheten samt att personen ska få kontakt med fler positiva förstärkare i vardagen.

NADA, Öronakupunktur

NADA är inte enskilt en behandling av drogberoende, endast ett hjälpmedel vid behandlingen av sådant beroende. Akupunkturen lugnar patienterna och minskar deras drogsug, vilket gör att den kan fungera som avgiftningsmetod.

Kontakt

Här finns kontaktuppgifter för mer information.
Läs mer
Sidan uppdaterad: 2023-02-07