Program för dig som vill sluta röka cannabis

Är du 13 år eller äldre och har du oro eller funderingar runt ditt eget eller andras droganvändande? Tycker du att cannabis eller andra droger tar för stor plats i ditt liv? Vill du sluta men vet inte hur?

För vem?

Programmet vänder sig till dig mellan 13 och 25 år som har eget drogproblem eller har oro för någon annans droganvändning. Med vår hjälp kan du få det stöd som du behöver för att ta dig igenom avgiftningsperioden och börja fungera i det vanliga livet igen. Det är viktigt att påpeka att du inte kommer att mötas av pekpinnar här hos oss. Vi tycker det är viktigt att du blir bemött med intresse och respekt. Det är viktigt att du själv är med och sätter målen för din kontakt med oss. Det är inte vi som bestämmer vad du ska få ut av samtalen. Det viktiga och nödvändiga för att delta i samtalen är att du vill prata om dig själ, ditt liv, drogerna och att du önskar en förändring.

Hur fungerar det?

Programmet pågår under tolv veckor. De första sex veckorna består av tjugo enskilda samtal och de sista sex veckorna är en uppföljningstid med samtal en till två gånger per vecka.

Vi kan erbjuda dig:

  • Cannabisavgiftning i öppenvård under 6-8 veckor.
  • Samtal om hur drogerna påverkar dig fysiskt/psykiskt/socialt.
  • Samtal om vad som händer fysiskt/psykiskt när man slutar med hasch och andra droger.
  • Samtal om hur du vill att ditt liv ska se ut i framtiden.
  • Stöd till dig i ditt beslut att sluta med droger.
  • Stöd och information i drogfrågor till dina anhöriga.

 

CPU -  cannabisprogram för unga (för dig mellan 13-17 år)

CPU är ett program som vänder sig till den som försöker sluta med cannabis. Hit kan du som är mellan 13 och 17 år och har ett drogproblem eller oro för någon annans droganvändning vända dig.

Målgruppen för CPU är ungdomar/unga vuxna som har rökt cannabis mer eller mindre regelbundet en tid men inte i den omfattningen att de bedöms vara i behov av HAP och/eller är för unga för HAP. CPU är en sex veckor lång behandling där föräldrarna alltid är delaktiga.

HAP för dig över 17 år

HAP-cannabisavvänjning heter ett program som vänder sig till den som försöker sluta med cannabis. Programmet består av 18 sessioner och kan läggas upp lite olika beroende på individens önskemål.

Målgruppen för HAP är personer från cirka 18 år som har rökt cannabis oregelbundet under 2 års tid eller i minst 6 mån, 3 ggr/vecka. Även personer som har märkt kognitiva funktionsnedsättningar och som vill sluta röka är en del av målgruppen. Manualen används även för personer över 25 års ålder.

Anhöriga

Både vid CPU och HAP erbjuds alltid även anhöriga stöd.

Kontakt

Här finns kontaktuppgifter för mer information.
Läs mer
Sidan uppdaterad: 2023-02-07