Återfallsprevention

Återfallsprevention är en form av kognitiv beteendeterapi (KBT) och syftar till att förebygga återfall i missbruk.

Metoden syftar till att ge yttre (beteendeinriktade) och inre (kognitiva) färdigheter att påverka såväl återfalls- som nykterhetsprocessen och därmed möjliggöra att undvika återfall. De yttre färdigheterna handlar bland annat om att kunna tacka nej till alkohol på ett effektivt sätt. De inre färdigheterna handlar om att deltagarna tillägnar sig ökad förmåga att känna igen, undvika och hantera risksituationer för återfall.

En kurs i återfallsprevention omfattar följande grundmoment:

  • Kartläggning av risksituationer: tankar, känslor och beteenden som utlöser känslor av sug efter alkohol.
  • Sug efter alkohol och färdigheter att hantera detta.
  • Kartläggning av positiva och negativa konsekvenser av såväl drickandet som av nykterheten.
  • Olösta problem som riskfaktor för återfall. Problemlösning.
  • Att tacka nej till alkohol.
  • Tidiga varningssignaler och riskabla beslut.
  • När livet överraskar - nödplaner för oväntade och omtumlande händelser.
  • Summering och utvärdering.

Återfallsprevention ges vanligen en gång per vecka under åtta veckor. Insatsen ges i kursformat och företrädesvis i grupper med tio–tolv deltagare, men kan även ges individuellt. 

Kontakt

Här finns kontaktuppgifter för mer information.
Läs mer
Sidan uppdaterad: 2020-04-27