Språkkompis

Som språkkompis har du en möjlighet att ge någon en bra start i Sverige. Att vara språkkompis bygger på ett ömsesidigt utbyte av språk, kultur och gemensamma intressen. Du bestämmer själv hur mycket tid du vill, orkar eller kan avsätta och vad ni gör baseras på era gemensamma intressen och bakgrunder.

Två kvinnor står bredvid varandra och läser i en kok och skrattar tillsammans

Vad gör en språkkompis?

Uppdraget som språkkompis går ut på att fungera som stödperson och ge en inblick i den svenska vardagen. Viktigt är att du har ett intresse för andra kulturer och en förståelse för att alla är olika men ändå väldigt lika. Verksamheten ska byggas på ömsesidigt utbyte som präglas av frivillighet och respekt. Varje möte är unikt. Inget möte är för litet för att göra skillnad.

Vad kan man som språkkompis göra för aktiviteter?

Uppdraget som språkkompis är att fungera som stödperson och ge en inblick i den svenska vardagen. Att vistas i hemmet, laga mat eller titta på TV tillsammans räcker bra. Här följer några ytterligare förslag att göra tillsammans
• Promenad ute i naturen, ”lär känna din ort”
• Laga mat eller baka
• Gå på vinter- och sommarsporter
• Gå på bio, teater
• Spela bowling
• Fira svenska högtider
• Besöka bibliotek och museer 
• Fika
• Sjunga, dansa
• Besöka vänner eller släktingar
• Besöka en förening

Vem kan bli en språkkompis?

Du som är etablerad i samhället och kan språket, infödd svensk eller med invandrarbakgrund, och vill göra en frivillig insats på fritiden kan bli Språkkompis.
Du kan vara:
• en person
• en familj
• ett företag
• en förening
• eller ett kompisgäng som gärna vill ta in en eller flera nya vänner.

Kan jag avbryta kontakten om det inte skulle fungera?

Ja, matchningen pågår bara så länge ni båda vill, den är hela tiden frivillig och kravlös. Vi hjälper till med ett bra avslut ifall det skulle behövas. Om du vill kan du få en ny kontakt. På samma sätt kan du få mer än en kontakt.

Måste jag kunna svenska för att bli språkkompis?

Ja, men det räcker att du kan lite svenska för att anmäla dig (minst muntlig B-nivå i SFI). För att kontakten ska fungera är det viktigt att ni förstår varandra och kan göra er förstådda (på svenska eller annat språk). 

Får du någon ersättning?

Nej, du får ingen ekonomisk ersättning för att vara Språkkompis. Ni deltar båda frivilligt och ideellt. Vinningen ligger i att man berikas med många glada stunder med kultur, erfarenheter och nya vänner.

Utgångspunkter - vad ska du tänka på?

Det handlar inte om att lära en person hur myndigheterna fungerar utan om att umgås och ha roligt, att skapa ny kunskap och förståelse för olika kulturer och levnadssätt. Det ger en chans att hitta nya vänner samtidigt som man kan utvecklas som person.

Hur går det till?

Det första steget för att bli Språkvän är att fylla i en anmälningsblankett för att visa sitt intresse. När blanketten har mottagits blir du kontaktad och får information om en person som du ska träffa, ett bra första möte kan vara att träffas på Fikafé på måndagar.

Låter detta som något för dig?

Klicka här för att lämna en intresseanmälan.
Har du frågor kan du kontakta Joakim Schlott, flyktingsamordnare, Hammarö kommun, på telefon: 054-51 50 00.

Sidan uppdaterad: 2021-09-14