Tema Syn och hörsel

Besökare på Tematräff i entrén på Folkets hus

Fredag den 25 mars var det dax för nästa Tematräff på Folkets hus. Den här gången var temat Syn & Hörsel. Vi hade besök av en audionom och en tekniker från hörselvården och de hade fullt upp hela dagen. Vi hade också fått låna hörsel- och synjälpmedel från visningsmiljön på Resurscentrum i Karlstad. Vår digitala fixare visade smarta saker och Anna från biblioteket berättar om ljudböcker, taltidningar mm. Kl 11 var det en föreläsning i Gunnarskärssalen med Optiker Sofia Falkenäs som föreläste om:

  • Ögats anatomi och vanliga synfel.
  • De vanligaste ögonsjukdomarna och hur de påverkar seendet.
  • Vad kan man göra för att underlätta vardagen då man har en synnedsättning?

 

Vi hade en strid ström av besökare hela dagen och det visade sig vara ett väldigt populärt tema. 

Sidan uppdaterad: 2022-04-04