Tematräffar på Folkets hus

Under 2022 har socialförvaltningen förhört sig om hur vi på Hammarö kan arbeta mer hälsofrämjande, förebyggande och proaktivt för att man som Hammaröbo ska kunna leva självständigt och på sina egna villkor så länge och så bra som möjligt.

Besökare på Tematräff i entrén på Folkets hus

En av de synpunkter som framkom var att man inte vet vad som finns och vilka vägar man kan gå för att få hjälp. Utifrån det underlaget tänker vi prova att ha tematräffar på Folkets hus. Vi hoppas nå många Hammaröbor och vi vill väldigt gärna ha en dialog om vad som önskas så att vi kan göra rätt satsningar. Så här ser planeringen ut för 2022. Gå gärna in på sidan under som heter: Vad är viktigt för dig och berätta mer om vad du tycker vi ska satsa på.

  • Februari - Hjälpmedel
  • Mars - Syn & Hörsel
  • April - Fysisk hälsa
  • Maj - Kost & Hälsa
  • September - Kognition & anhörigstöd
  • Oktober - Trygg och säker
  • November - Psykisk hälsa

 Läs nyheten här

Tematräff Trygg & Säker

Sidan uppdaterad: 2022-10-31