Värmlands Arbetskraft 2.0

Är du ung vuxen som är skriven i kommunen och som i dagsläget varken arbetar eller studerar och behöver stöd i en stegförflyttning mot arbete eller studier? Då kan Värmlands Arbetskraft 2.0 vara ett stöd för dig på vägen.

Tre tjejer står bredvid varandra vid en sjö

Vem kan delta?

I Hammarö kommun riktar sig projektet till dig som är mellan 16-25 (29) år, är skriven i kommunen och som i dagsläget varken arbetar eller studerar. I projektet utgår vi ifrån en individuell planering som görs mellan deltagaren och projektpersonalen. Värmlands Arbetskraft 2.0 erbjuder deltagarna vägledning och enskilda samtal för att komma fram till vad nästa steg kan vara för att komma närmare en sysselsättning och egen försörjning.

Aktiviteter

Vi arbetar med motiverande samtal som ska leda till att man ska stärka känslan av sammanhanget samt uppleva en ökad känsla av psykiskt välmående.
Andra aktiviteter som erbjuds är bl.a. studiebesök hos arbetsgivare eller skola, friskvård, praktik i mån av plats samt hjälp med olika myndighetskontakter.

Kontakt

Är du intresserad av projektet och vill veta mer eller önskar delta är du välkommen att kontakta oss!

Anna-Carin Wallin Bowen, Projektledare.
070–2900727
anna-carin.wallin@hammaro.se
Niklas Mitander, Projektmedarbetare och Kommunalt aktivitetsansvar.
073–0633214
niklas.mithander@hammaro.se

Sidan uppdaterad: 2021-04-13